ความหมายมงคลของภาพเรือสำเภา

หนึ่งในภาพที่มีผู้นิยมซื้อมาประดับบ้านเป็นจำนวนมาก ก็คือภาพของเรือสำเภาจีน โดยชาวจีน จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า เรือสำเภา ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และการเดินทาง การประดับบ้านด้วยภาพเรือสำเภอ จึงจะช่วยให้การค้าของคุณเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ มีเงินทอง ความมั่งคั่ง ไม่ขาดมือ

เรือสำเภาจีน ภาษาจีนเรียกว่า “อี้ ฝาน เฟิง ซุ่น” ซึ่งตามตัวอักษรจีน มีหมายถึง เรือที่ล่องไปในน้ำอย่างราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค อีกทั้งยังมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง

การประดับบ้านด้วยภาพเรือสำเภา จะช่วยส่งเสริมในด้านใด

ว่ากันว่า พลังชี่ ที่มาจากกระเป๋าสตางค์ของคนที่ประสบความสำเร็จ มักจะทรงพลังอยู่ตลอดเวลา เรือสำเภอเองก็เช่นกัน กรณีที่เป็นแบบจำลองเรือสำเภา ก็ให้ตั้งเรือสำเภาไว้บนโต๊ะกาแฟหรือโต๊ะตัวเตี้ย ๆ ไว้บริเวรณทางเข้าบ้าน หันหัวเรือเข้ามาหาบ้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้การนำเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่บ้านของเรา

การประดับภาพเรือสำเภาในบ้านก็ให้พลังเช่นเดียวกัน เพราะเรือสำเภาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขาย ความมั่นคง การประดับรูปเรือสำเภา ก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ธุรกิจการค้าที่ทำ จะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงาม บรรดานักธุรกิจที่ต้องติดต่อค้าขายอยู่เสมอ มักจะนิยมประดับทั้งรูปเรือสำเภา และแบบจำลองเรือสำเภา เอาไว้ตรงส่วนของทางเข้าบ้านอยู่ตลอด